Zapraszamy!

Energia Jarocin Spółka z o.o. została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy Jarocin w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz ochrony środowiska.

Głównym celem działalności Spółki jest podejmowanie oraz koordynacja prac i działań na rzecz zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie objętym obszarem klastra energii.

W związku z zawartym porozumieniem o zawiązaniu Klastra Energia Jarocin, Spółka została wyznaczona do pełnienia funkcji Lidera Klastra i będzie przez cały okres jego funkcjonowania organem naczelnym i decyzyjnym.